Dění na FF, Kultura / Události, Reportáže

Ocenění děkana Fakulty filozofické získal i blog Bloguj na FF

V pátek 27. května 2022 se od 14:00 na dvorku děkanátu Fakulty filozofické ZČU uskutečnilo setkání akademické obce FF, jež se konalo k příležitosti zakončení výuky v akademickém roce 2021/2022. Součástí této události bylo také předání ocenění děkana FF akademickým pracovníkům a studentům, kteří se v letech 2020 a 2021 významně podíleli na rozvoji fakulty. Oceněni byli akademici a studenti napříč všemi katedrami FF ZČU. Konkrétně z Katedry filozofie získali ocenění Zdeňka Špiclová za svou dlouhodobou činnost v rámci katedry, Vojtěch Kaše za projekt CCS-Lab a v neposlední řadě také naše šéfredaktorka Kristýna Vozková za založení a vedení blogu Bloguj na FF, což je zejména pro nás redaktory velkým potěšením a poctou.

V průběhu setkání bylo rovněž připraveno hudební vystoupení. Jako první se představil pěvecký soubor, jehož členky zazpívaly lidové písně. Následovalo vystoupení Daniela Křížka z Katedry blízkovýchodních studií. K dispozici bylo též chutné občerstvení.

Celá událost byla příjemným neformálním setkáním s možností trochu více se seznámit s činností akademiků a studentů v rámci naší fakulty, ale také neformálně pohovořit. Jsem proto ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit.

About Adéla Sommerová