Dění na FF, Kultura / Události, Pozvánky na akce, Pro studenty

Katedra filozofie pořádá sympozium Odlišnost(i) umění

Katedra filozofie FF ZČU Vás zve na sympozium Odlišnost(i) umění, které se bude konat 24. a 25. května 2022 od 9:30 hodin v místnosti SP 319, Sedláčkova 15. Záměrem sympozia je rozšířit škálu možných přístupů k odlišnosti umělecké tvorby od dalších lidských aktivit a nabídnout různé možnosti uchopení tohoto tématu, a to historicky (např. ve smyslu proměny kulturně přijatého či institucionálně realizovaného chápání povahy umění), či systematicky (ve smyslu pokusů o stanovení hranic mezi uměním a mimouměleckými oblastmi v rámci určité kultury nebo v širším kontextu). Sympozium si klade za cíl stát se místem, kde budou odlišné přístupy k danému tématu uvedeny do produktivního dialogu. Ve dvou dnech budou představena a diskutována zajímavá a rozmanitá témata, která téma odlišnosti ve vztahu k umění různým způsobem reflektují. Pokud vás tato událost zaujala, rádi vás přivítáme mezi publikem.

Více informaci na facebookových stránkách události, kde najdete i program sympozia s časem konání jednotlivých přednášek.

About Adéla Sommerová